De hedendaagse innovatieve technologieën bieden veel mogelijkheden, zowel thuis als in de professionele zorg

Brandbeveiliging in de zorg

Een van de grootste risico’s met catastrofale gevolgen binnen zorginstellingen, is het uitbreken van brand. Een brandmeld- en ontruimingsinstallatie die aan alle huidige normen en eisen voldoet, is binnen de zorg van levensbelang!

Doel van brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Door middel van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie kan brand in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Op deze manier kunnen tijdig maatregelen worden getroffen, om de brand vroegtijdig te bestrijden en het gebouw te ontruimen. Hierdoor kunnen ongevallen en schade worden beperkt of zelfs worden voorkomen!

Advies met betrekking tot brandbeveiliging

Telecom Service Security BV is een KIWA NCP erkend bedrijf voor het leveren, installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties en kan het volgende betekenen met betrekking tot uw brandmeld- en ontruimingsinstallatie:

  • Het opstellen van een Programma van Eisen
  • Het ontwerpen van uw installatie volgens de NEN 2535 en NEN 2575
  • Het installeren, programmeren en opleveren
  • Het certificeren volgens het CCV-certificatieschema brandmeldinstallaties
  • Onderhouden volgens de NEN 2654
  • Jaarlijkse hercertificering volgens het CCV-certificatieschema onderhoud brandmeldinstallaties
  • Tevens kan Telecom Service Security BV het advies overleggen met de eisende partijen, zoals gemeente, brandweer en verzekeraar. Kortom, het gehele proces met betrekking tot uw brandbeveiliging bij 1 partij!

Totaaladvies en integratiemogelijkheden

De adviseurs van Telecom Service Groep kunnen samen met u beoordelen, hoe de brandbeveiliging optimaal binnen uw zorgorganisatie kan worden ingericht. Bovendien kan geadviseerd worden over mogelijke integratiemogelijkheden tussen brandmeld-, ontruimingsinstallaties en zorgtelefonie. Op deze manier kan de brand zo snel en effectief mogelijk bestreden worden en kunnen bewoners snel in veiligheid worden gebracht.

Siemens Cerberus PRO en Siemens Cerberus FIT

In de onderstaande video van Siemens worden de mogelijkheden van de brandmeldcentrales Siemens Cerberus FIT toegelicht.

Accepteer marketingcookies om de video te bekijken.

Objectief maatwerkadvies. Laat u vandaag nog vrijblijvend adviseren:

Roland Eizinga

Roland Eizinga
Adviseur Zorg
     

Jan de Vries

Jan de Vries
Adviseur Beveiligingssystemen
     

Partners

Mobotix Diamond Partner
ascom gold partner
Hikvision Gold Partner
Dahua Diamond

Waarom Telecom Service Groep?

  •   35 jaar ervaring
  •   115 ervaren professionals
  •   Beoordeeld met een 8.0

Referenties